آموزش دوخت یقه مردانه

همیارمد
5.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

آموزش وصل یقه

هنرانه
4.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

یقه پیراهن مردانه

کیاوش
12.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

یقه پیراهن مردانه

Hosna
60.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش وصل سجاف یقه

shikpooshanyas
32.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

خیاطی یقه مردانه پایه جدا

لامپ صد
3.6 هزار بازدید ۱ سال پیش