ولادمیر کلیچکو

محمدرضا مومناتی
9.9 هزار بازدید 5 سال پیش

مبارزه کلیچکو و لنوکس لویس

mohammad
6 هزار بازدید 4 سال پیش

مسابقه بوکس کلچکو و پوتکین

mohammad
3.7 هزار بازدید 4 سال پیش

بوکس ولادمیر کلیچکو و لاپی

mohammad
9.9 هزار بازدید 4 سال پیش