روش پراش اشعه-X

مترس
118 بازدید ۸ ماه پیش

پراش فرنل

عباس کریمی
817 بازدید ۵ سال پیش

پراش پرتوی x

physics
575 بازدید ۶ سال پیش

پراش فرنل

عباس کریمی
519 بازدید ۵ سال پیش

Diffraction

برای عشق به فیزیک
363 بازدید ۳ سال پیش