پرس سرشانه هالتر از جلو

فیت کلاب
3.2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس سرشانه دستگاه

فیت کلاب
1.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس سرشانه آرنولدی

Vitapars
1.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس سینه هالتر

فیت کلاب
1.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس زیر سینه با هالتر

فیت کلاب
2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس بالا سینه با هالتر

Vitapars
2.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس سینه با هالتر

Vitapars
880 بازدید ۱ ماه پیش

سرشانه از جلو با هالتر نشسته

Vitapars
1.7 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس سرشانه با دمبل نشسته

Vitapars
1.9 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس سرشانه دمبل نشسته

فیت کلاب
1.7 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس سینه با هالتر H

فیت کلاب
336 بازدید ۱ ماه پیش

مرکز تناسب اندام vipfitness

Vipfitness
1.3 هزار بازدید ۲ ماه پیش

پرس سرشانه هالتر

الف جیم
5.8 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

سرشانه هالتر پرس از پشت

هشتگ فیت
2 هزار بازدید ۶ ماه پیش

سرشانه پرس نظامی هالتر ایستاده

bodysazi
3.1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

سرشانه هالتر خم

bodysazi
1.2 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

سرشانه هالتر خم

bodysazi
2 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

سرشانه هالتر از پشت

Bst Ecn
13.6 هزار بازدید ۷ ماه پیش

سرشانه پرس ماشین

هشتگ فیت
669 بازدید ۶ ماه پیش

پرس سرشانه دمبل

Bst Ecn
6.8 هزار بازدید ۷ ماه پیش

پرس سرشانه آرنولدی

الف جیم
6 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

سرشانه پرس آرنولدی

bodysazi
964 بازدید ۱۰ ماه پیش

سرشانه دمبل پرس

هشتگ فیت
1.3 هزار بازدید ۶ ماه پیش

پرس سینه با هالتر

ماسل وان
4.9 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

پرس سینه هالتر

Bst Ecn
4.5 هزار بازدید ۷ ماه پیش

پرس سینه هالتر

هشتگ فیت
1.4 هزار بازدید ۶ ماه پیش

پرس سینه هالتر

Morteza kooshan
1.3 هزار بازدید ۲ ماه پیش

پرس سینه با دو هالتر

فیتنس
536 بازدید ۳ ماه پیش

پرس بالا سینه هالتر

هشتگ فیت
4 هزار بازدید ۶ ماه پیش

پرس زیرسینه هالتر

هشتگ فیت
271 بازدید ۶ ماه پیش

سرشانه پشت هالتر بزرگ

الف جیم
1.7 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

حرکت پرس سرشانه دمبل

بی فیت تیم
3.7 هزار بازدید ۳ ماه پیش

پرس سرشانه موازی و جمع

الف جیم
1.1 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

پرس سرشانه دمبل نشسته

bodysazi
7.4 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

سرشانه هالتر آپ رایت رو

الف جیم
2.4 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

پرس سرشانه دمبل موازی

الف جیم
6.4 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

حرکت پرس شانه هالتر

فیت یار
1.1 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

پرس سینه شیبدار با هالتر

bodysazi
2 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

پرس سینه تخت با هالتر

bodysazi
1.6 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

پرس دست جمع با هالتر

bodysazi
2.3 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

سرشانه پشت هالتر روی میز شیب

الف جیم
2.5 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

پرس نظامی هالتر ایستاده

تمرینو
2.1 هزار بازدید ۹ ماه پیش

پرس سینه هالتر تخت

الف جیم
3.2 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

پرس سرشانه دست جمع موازی

الف جیم
2.1 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آموزش حرکت سرشانه دمبل پرس

فیت هاب
1.9 هزار بازدید ۸ ماه پیش

آموزش حرکت پرس سینه هالتر

فیت هاب
2.1 هزار بازدید ۸ ماه پیش

پرس سینه هالتر روی میز تخت

learn_exercise
2.2 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش
نمایش بیشتر