پرس سینه هالتر

dr.keshavarz
445 بازدید 2 ماه پیش

پرس سینه هالتر

Mostafarazmi
115 بازدید 3 ماه پیش

پرس سینه هالتر

beefit.ir
816 بازدید 8 ماه پیش

پرس سینه هالتر

جیم سنتر
3 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه هالتر

Fit Learn
7.5 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه هالتر

مربی خودت شو
54.9 هزار بازدید 6 سال پیش

پرس سینه هالتر

مربی خودت شو
3.1 هزار بازدید 4 سال پیش

پرس سینه هالتر

فیتنس پرو
6.9 هزار بازدید 4 سال پیش

پرس سینه هالتر

Royal Body
19 هزار بازدید 4 سال پیش

پرس سینه هالتر

Bst Ecn
5.1 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه هالتر

Morteza kooshan
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه هالتر

فیت تک
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه هالتر

هشتگ فیت
1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه هالتر

mrbadansaz
4.5 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه هالتر!

محمد مطیع
497 بازدید 4 سال پیش

پرس سینه هالتر

ایران بادی بیلدینگ
9.5 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه هالتر

مجیک بادی
2.1 هزار بازدید 4 سال پیش

پرس سینه هالتر

londonfc
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه هالتر

فیت کلاب
1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه هالتر

drcooolfit
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه با هالتر

tarazoo_video
4 هزار بازدید 8 ماه پیش

پرس سینه هالتر تخت

الف جیم
3.7 هزار بازدید 1 سال پیش

حرکت پرس سینه هالتر

تن ورز
5.4 هزار بازدید 4 سال پیش

پرس سینه با هالتر

Vipfitness
3 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه با هالتر

Vitapars
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه با هالتر

Medical Fitness
493 بازدید 4 سال پیش

پرس بالا سینه هالتر

هشتگ فیت
7.1 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس بالا سینه هالتر

SocialFit
14.6 هزار بازدید 3 سال پیش

پرس سینه با هالتر

SocialFit
4.4 هزار بازدید 3 سال پیش

پرس بالا سینه هالتر

Fit Learn
34.2 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس بالا سینه هالتر

mrbadansaz
18.5 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس زیر سینه هالتر

SocialFit
6.4 هزار بازدید 3 سال پیش

حرکت پرس سینه هالتر

تن ورز
8 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش پرس سینه هالتر

پروبادی
12.5 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه با هالتر

تناسب اندام
4.6 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه با هالتر

ماسل وان
5.1 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس زیر سینه هالتر

Fit Learn
11.6 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس زیر سینه با هالتر

tarazoo_video
1.7 هزار بازدید 8 ماه پیش

پرس بالا سینه با هالتر

tarazoo_video
2.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

پرس سینه هالتر با مکث

Fit Learn
3 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه هالتر تک دست

تن ورز
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه هالتر دست باز

Fit Learn
2.9 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش حرکت پرس سینه هالتر

فیت هاب
2.3 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه هالتر مچ برعکس

bodyfresh
2.6 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش تمرین پرس سینه هالتر

office
46.1 هزار بازدید 7 سال پیش

پرس سینه با دو هالتر

فیتنس
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه با هالتر اسمیت

فیت کلاب
1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه شیبدار با هالتر

bodysazi
2.2 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه تخت با هالتر

bodysazi
1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس بالا سینه با هالتر

Vitapars
5.3 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس بالا سینه با هالتر

Medical Fitness
9.4 هزار بازدید 4 سال پیش

پرس زیر سینه با هالتر

Medical Fitness
11.7 هزار بازدید 4 سال پیش

پرس بالا سینه با هالتر

تناسب اندام
17.3 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس زیر سینه با هالتر

Vipfitness
6.7 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس زیر سینه با هالتر

فیت کلاب
4.8 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه هالتر دست باز

mrbadansaz
2.6 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه هالتر دست جم

mrbadansaz
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

طرز صحیح حرکت پرس سینه هالتر

bodyfresh
8.3 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر