آموزش پرورش دام گوسفند وبز

ariasepehr
2.8 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آموزش پرورش دام گوسفند وبز

ariasepehr
2.4 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

پرورش دام

maryamzcom
1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

مزرعه پرورش دام

damparvaran
6.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرورش بز سانن

میدون
4.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش