مراحل پرورش قارچ دکمه ای

bia2kar
3.7 هزار بازدید ۸ ماه پیش

پرورش قارچ دکمه ای در منزل

alibehtab
2.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرورش قارچ دکمه ای

دیتاقارچ
13.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

پرورش قارچ دکمه ای

مجید حسنی
3.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

پرورش قارچ دکمه ای

زیست بنیاد
2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

پرورش قارچ دکمه ای

امشو
2.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرورش قارچ دکمه ای

farzin4007
1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرورش قارچ دکمه ای

farzin4007
4 هزار بازدید ۲ سال پیش

نحوه پرورش قارچ دکمه ای

دیتاقارچ
12 هزار بازدید ۳ سال پیش

نحوه پرورش قارچ دکمه ای

زیست بنیاد
2.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

نحوه پرورش قارچ دکمه ای

امشو
8 هزار بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر