پشت بازو دمبل تک خم ایستاده

Vitapars
1.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

جلو بازو دمبل خم جفت

فیت کلاب
386 بازدید ۱ هفته پیش

پشت بازو دمبل تک دست

sinasharifzadeh
413 بازدید ۲ هفته پیش

پشت بازو دمبل جفت دست

Morteza kooshan
2.3 هزار بازدید ۲ ماه پیش

پشت بازو دمبل تک ایستاده

Vitapars
1.5 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پشت بازو جفت دمبل نشسته

Vitapars
1.4 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پشت بازو دمبل تک خوابیده

Vitapars
1.2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

جلو بازو دمبل

sinasharifzadeh
503 بازدید ۲ هفته پیش

جلو بازو دمبل ایستاده

Vitapars
2.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش

جلو بازو دمبل چکشی

Vitapars
1.7 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نشر خم نشسته با دمبل

Vitapars
966 بازدید ۱ ماه پیش

زیربغل جفت دمبل خم

فیت کلاب
362 بازدید ۱ هفته پیش

پشت بازو

sinasharifzadeh
167 بازدید ۲ هفته پیش

زیر بغل دمبل تک خم

Vitapars
1.2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نشر خم دمبل نشسته

فیت کلاب
417 بازدید ۱ هفته پیش

زیربغل تک دمبل خم

فیت کلاب
951 بازدید ۱ هفته پیش

پشت بازو

sinasharifzadeh
86 بازدید ۲ هفته پیش

جلو بازو دمبل نشسته جفت

Vitapars
1.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس پشت بازو

Vitapars
937 بازدید ۱ ماه پیش

پشت بازو دیپ

Vitapars
2.2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پشت بازو دیپ ماشین

Morteza kooshan
1.1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

پشت بازو سیم کش

Vitapars
1.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش

جلو بازو دمبل خم

هشتگ فیت
821 بازدید ۶ ماه پیش
نمایش بیشتر