پلاور سیمکش ایستاده

مربی خودت شو
63.1 هزار بازدید 3 سال پیش

حرکت زیربغل پلاور با دمبل

behroz
78.5 هزار بازدید 5 سال پیش

حرکت پلاور دمبل

فیت یار
35.1 هزار بازدید 1 سال پیش

زیربغل پلاور

مربی خودت شو
38.3 هزار بازدید 5 سال پیش

پلاور سیمکش

مربی خودت شو
35.9 هزار بازدید 3 سال پیش

پلاور دمبل

bodyfresh
29.6 هزار بازدید 2 سال پیش

پلاور با دمبل خوابیده

فیتنس پرو
21.5 هزار بازدید 3 سال پیش

پلاور دمبل Dumbbell Pullover

جیم اکستریم
7.4 هزار بازدید 1 سال پیش

پلاور دمبل

سیکس پک
7.4 هزار بازدید 1 سال پیش

زیربغل پلاور

مربی خودت شو
18.5 هزار بازدید 3 سال پیش

پلاور سیم خم

مجیک بادی
14.8 هزار بازدید 4 سال پیش

زیربغل هالتر پلاور

مربی خودت شو
13.4 هزار بازدید 3 سال پیش

زیربغل پلاور دمبل

مجیک بادی
15.5 هزار بازدید 4 سال پیش

پلاور سیم کش Cable PullOver

جیم اکستریم
3.6 هزار بازدید 1 سال پیش

پلاور سیمCable pullover

bodyfresh
3.3 هزار بازدید 2 سال پیش

زیربغل پول اوور (پلاور)

(فیتنس) Fitness
10.6 هزار بازدید 3 سال پیش

پلاور خوابیده با کش

Fit Learn
2.5 هزار بازدید 2 سال پیش

پلاور با دمبل

Vitapars
2.4 هزار بازدید 9 ماه پیش

پلاور

Medical Fitness
7.2 هزار بازدید 4 سال پیش

اجرای صحیح حرکت پلاور

fereshteh
6.2 هزار بازدید 2 سال پیش

پل اور دمبل pullover

Fit Learn
3.2 هزار بازدید 2 سال پیش

پول اور با دمبل

Vipfitness
4.6 هزار بازدید 1 سال پیش