کلیپ درس کارآموزی

amirhossein
84 نمایش ۱ هفته پیش

کارآموزی

Milad Cheraghali
18 نمایش ۲ هفته پیش

کارآموزی

sheta77
11 نمایش ۲ هفته پیش

کارآموزی

sheta77
22 نمایش ۲ هفته پیش

کارآموزی

sheta77
3 نمایش ۲ هفته پیش

کارآموزی

sheta77
3 نمایش ۲ هفته پیش

کارآموزی

kamyar
17 نمایش ۱ ماه پیش

کاراموزی

محمدامین
25 نمایش ۵ ماه پیش

کارآموزی

mahdi
29 نمایش ۵ ماه پیش

کاراموزی

AmirmohammadGhadiri
26 نمایش ۶ ماه پیش

کارآموزی

علی
24 نمایش ۹ ماه پیش

کارآموزی

Molaali
17 نمایش ۵ ماه پیش

ویدیو کارآموزی

Sepehrni
86 نمایش ۴ ماه پیش

کپچر کارآموزی

shams
28 نمایش ۵ ماه پیش

کاراموزی شبکه

کارآموزی
110 نمایش ۵ ماه پیش

گزارش کارآموزی

amin
33 نمایش ۱۱ ماه پیش

فیلم کارآموزی

ShamsipourKaramuzi
62 نمایش ۶ ماه پیش

دوره کارآموزی

علی رضا
52 نمایش ۱۰ ماه پیش

گزارش کارآموزی

برسی
42 نمایش ۱ سال پیش

خاطره کارآموزی

کاروژه
75 نمایش ۹ ماه پیش

واحد کارآموزی

Matin.Mn
75 نمایش ۴ ماه پیش

کارآموزی-شمسی پور

میلاد
72 نمایش ۹ ماه پیش

فیلم دوره کاراموزی

sajjad
52 نمایش ۱ سال پیش

فیلم دوره کاراموزی

sajjad
95 نمایش ۱ سال پیش

کارآموزی شمسی پور

ehsan
56 نمایش ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر