قالیشویی در کارخانه

قالیشویی تک
1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

کارخانه قالیشویی بیستون

بیستون
2.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

کارخانه قالیشویی تابان

taban1359
1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش