کرانچ با سیمکش

فیت یار
342 نمایش ۱ ماه پیش

کرانچ شکم

Bst Ecn
2.6 هزار نمایش ۴ ماه پیش

کرانچ معلق

الف جیم
583 نمایش ۸ ماه پیش

کرانچ معکوس

تیم دوپامین
4.9 هزار نمایش ۸ ماه پیش

کرانچ ساده

هشتگ فیت
158 نمایش ۳ ماه پیش

آرنولدشو. کرانچ شکم

آرنولدشو
2.7 هزار نمایش ۹ ماه پیش

پهلو کرانچ خوابیده

هشتگ فیت
1.2 هزار نمایش ۳ ماه پیش

کرانچ سیمکش نشسته

الف جیم
1.3 هزار نمایش ۸ ماه پیش

کرانچ سیم کش

bodysazi
2.3 هزار نمایش ۷ ماه پیش

شکم کرانچ معکوس

Vipfitness
4.1 هزار نمایش ۸ ماه پیش

کرانچ با وزنه

هشتگ فیت
416 نمایش ۳ ماه پیش

شکم کرانچ با دستگاه

Vipfitness
4.9 هزار نمایش ۸ ماه پیش

کرانچ هالتر میز شیب

الف جیم
1.1 هزار نمایش ۸ ماه پیش

کرانچ نشسته با سیم کش

Vipfitness
2.6 هزار نمایش ۷ ماه پیش

کرانچ معکوس با سیم کش

Vipfitness
1.6 هزار نمایش ۸ ماه پیش

کرانچ چرخشی با دیسک

Vipfitness
1.4 هزار نمایش ۸ ماه پیش

شکم کرانچ آرنج به زانو

Vipfitness
1.7 هزار نمایش ۷ ماه پیش

کرانچ شکم با توپ medicine ball

badanfit.ir
1.3 هزار نمایش ۷ ماه پیش

کرانچ

tbanoo.ir
542 نمایش ۳ سال پیش
نمایش بیشتر