هوره کردی کردستان ایران

فیلم بین
3.7 هزار بازدید 2 ماه پیش

ختنه کردن دختران در کردستان

azerbaican
1.7 هزار بازدید 2 ماه پیش

آهنگ کردی شاد عروسی

دختر کردستان
12.5 هزار بازدید 7 ماه پیش

سگ اصیل ایرانی پژدر کردستان

چارپا
12.6 هزار بازدید 10 ماه پیش

ارتش کردستان سوریه

کردستان
4.5 هزار بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر