کش ورزشی ریووفلکس

Takhfifro
108 بازدید ۳ ماه پیش

تمرینات بدنسازی با کش ورزشی

فیتنس
5.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

تمرین در خانه با کش ورزشی

sportscholars
2 هزار بازدید ۸ ماه پیش

کش ورزشی تراباند

مهندسی پزشکی صبا
2.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

اَبداکشن با کش ورزشی

Royal Body
5 هزار بازدید ۳ سال پیش

ددلیفت با کش ورزشی

فیتنس
743 بازدید ۱ سال پیش

تمرینات بالا تنه کش ورزشی

@DrMojtabaJoodi
11.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

فلای از پشت با کش ورزشی

Royal Body
3.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

تمرین با پله با کش ورزشی

فیتنس
2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

کش های ورزشی تن زیب

تن زیب
2 هزار بازدید ۴ سال پیش

کش های ورزشی تن زیب

تن زیب
840 بازدید ۱ سال پیش

تمرین عضلات سینه درخانه

فیتنس
1.1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

تمرین با کش

مربی شما
657 بازدید ۵ ماه پیش

فعال کردن عضلات زیربغل

فیتنس
600 بازدید ۱۱ ماه پیش

کش قرقره ای

تن زیب
459 بازدید ۱ سال پیش

ورزش باکش

مهندسی پزشکی صبا
5.6 هزار بازدید ۲ سال پیش