کلپورگان

عارف خدابنده
3.2 هزار بازدید 3 سال پیش

مستند سفال کلپورگان

الیاس
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

کلیپ 05

کافه کلیپ
335 بازدید 8 ماه پیش

کوزه گری

سازمان میراث فرهنگی
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش

سفالگری

سازمان میراث فرهنگی
7.3 هزار بازدید 5 سال پیش