دکتر روازاده-درمان کمردرد

دوئل
73 هزار بازدید 2 سال پیش

کمردرد

مرکز توانبخشی دکتر فرخانی
45.5 هزار بازدید 4 سال پیش

درمان کمردرد با ورزش

آرین اول
7 هزار بازدید 1 سال پیش

ورزش مخصوص کمردرد

سیمرغ
21.2 هزار بازدید 8 سال پیش

درمان کمردرد

مهتاطب
25.2 هزار بازدید 4 سال پیش

ورزش کمردرد و دیسک کمر

حسین
32.1 هزار بازدید 8 سال پیش

درمان کمردرد،پادرد

aliabeyavi
2.9 هزار بازدید 1 سال پیش

کمردرد خانمها دکتر ضیایی

دایی
3.2 هزار بازدید 1 سال پیش

فیلم درمان کمردرد

برلیان
5.8 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین فیزیوتراپی کمردرد

آرین اول
3.3 هزار بازدید 4 سال پیش

ورزش مخصوص کمردرد(10)

سیمرغ
5.4 هزار بازدید 8 سال پیش

۳تمرین برای درمان کمردرد

فیتنس
2.5 هزار بازدید 1 سال پیش

MRI

درمان کمردرد-دیسک کمر
6.8 هزار بازدید 7 سال پیش

ورزش مخصوص کمردرد(11)

سیمرغ
4.3 هزار بازدید 8 سال پیش

اموزش درمان کمردرد

لامپ صد
3.5 هزار بازدید 3 سال پیش

ورزش مخصوص کمردرد(17)

سیمرغ
6.9 هزار بازدید 8 سال پیش

ورزش کمردرد و دیسک کمر

حسین
22.2 هزار بازدید 8 سال پیش

انیمیشن پایدارسازی گود

ایستاسازه
2.8 هزار بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر