مقایسه دوربین iPhone XS با iPhone 11

کمرنگ
5.4 هزار بازدید 10 ماه پیش

بررسی دوربین Samsung Galaxy M31

کمرنگ
1.5 هزار بازدید 6 ماه پیش

نگاهی به Samsung Galaxy S10 Lite

کمرنگ
1.4 هزار بازدید 9 ماه پیش

تست سقوط موبایل Samsung Galaxy M31

کمرنگ
1.7 هزار بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر