کیف کمکهای اولیه

abadanmarcopolo
251 بازدید ۳ ماه پیش

کمکهای اولیه صحیح

araksci
132 بازدید ۴ ماه پیش

کمکهای اولیه سوختگی

آسانا مهارت
2.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

کمکهای اولیه-تشنج

آسانا مهارت
3.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

کمکهای اولیه-زلزله

آسانا مهارت
2.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

کمکهای اولیه خفگی

آسانا مهارت
3.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

جوادرضویان و کمکهای اولیه

AlijOon
3.6 هزار بازدید ۶ سال پیش

لورل وهاردی - کمکهای اولیه

خان آقا
3.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

کمکهای اولیه-رعد وبرق

آسانا مهارت
1.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

کمکهای اولیه آسیب سر

آسانا مهارت
1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوادرضویان در(کمکهای اولیه)

AlijOon
2.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش کمکهای اولیه CPR

rainy
3.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

کمکهای اولیه در قطع عضو

رضا
1.6 هزار بازدید ۷ سال پیش

آموزش کمکهای اولیه(سیب خنده)

AlijOon
2.3 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر