آموزش کواله_درس2

نی عربی
226 بازدید 2 ماه پیش

آموزش کواله_درس1

نی عربی
320 بازدید 2 ماه پیش

نی عربی و کواله(قیم)

نی عربی
1 هزار بازدید 3 ماه پیش

نی عربی (کواله)

ارکست موزیک
23.1 هزار بازدید 3 سال پیش

نی عربی

نی عربی
415 بازدید 1 هفته پیش

نی عربی

نی عربی
839 بازدید 7 ماه پیش

نی عربی

نی عربی
367 بازدید 9 ماه پیش

نی عربی

نی عربی
332 بازدید 7 ماه پیش

نی عربی

نی عربی
1.7 هزار بازدید 5 ماه پیش

نی عربی

نی عربی
2.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

نی عربی_ویولن

نی عربی
1.3 هزار بازدید 2 ماه پیش

نی عربی (دمو)

ارکست موزیک
17 هزار بازدید 3 سال پیش

همنوازی نی و مداحی

ارکست موزیک
13.6 هزار بازدید 2 سال پیش