گلونی

زیدی نژاد
2.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

بهار گُلوَنی

پایگاه خبری گُلوَنی
1.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

بهار گُلوَنی

پایگاه خبری گلونی
4.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

گلونی وە سر

ئاسوو کرماشانی
3.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

اهنگ گُلونی (لری)

اندیمشک موزیک
6.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

گلونی میراث 3000 ساله

سرزمین جاوید
1 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر