روند توزیع گوشت تنظیم بازار

کلاکت
1.1 هزار بازدید ۹ ماه پیش

بازار گوشت و مرغ

پایشگری
92 بازدید ۱ ماه پیش

بازار گوشت و مرغ

پایشگری
20 بازدید ۱ ماه پیش

بازار آشفته گوشت

DIGIKOT
76 بازدید ۹ ماه پیش

تنظیم بازار مرغ

پایشگری
71 بازدید ۲ ماه پیش

تنظیم بازار مرغ

پایشگری
286 بازدید ۲ ماه پیش

تنظیم بازار مرغ

پایشگری
81 بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر