شعرخوانی به گویش دشتی

mond
4.9 هزار بازدید 4 سال پیش

شعر محلی دشتی.مهدی شیخیانی

مهدی
11 هزار بازدید 5 سال پیش

ای خُیا بارون - احمد منصوری

چاخته
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

شعر محلی دلُم تَنگِن

چاخته
9.7 هزار بازدید 2 سال پیش

نما آهنگ صحرا

باریکان-طالقان
2 هزار بازدید 3 سال پیش