گویندگی

setare
40 نمایش ۳ ماه پیش

سه عنصر اصلی در صدا

تی بگ شو
13.6 هزار نمایش ۳ سال پیش

تقدیم به پدران آسمانی

تی بگ شو
13.9 هزار نمایش ۳ سال پیش

قهرمانی بنام پدر

تی بگ شو
6.2 هزار نمایش ۳ سال پیش

حسین عرفانی

هنر هشتم
6.9 هزار نمایش ۱ سال پیش

تنگ بلور

صدای دلتنگی
858 نمایش ۲ سال پیش