مانور K2 Auto

مهدی عطایی
207 بازدید 6 سال پیش

تیركس450 پرو

مهدی عطایی
206 بازدید 7 سال پیش

540Bounce

مهدی عطایی
50 بازدید 6 سال پیش

2x4pointBackwardRoll

مهدی عطایی
78 بازدید 6 سال پیش

تست کواد کوپتر 2

مهدی عطایی
1.6 هزار بازدید 6 سال پیش

موتور سوختی

مهدی عطایی
14.3 هزار بازدید 5 سال پیش

Stationary Metronomes

مهدی عطایی
65 بازدید 6 سال پیش

مانور Tumbling Loop

مهدی عطایی
149 بازدید 6 سال پیش

مانور Backwards Loop

مهدی عطایی
124 بازدید 6 سال پیش

travelling backwards flip

مهدی عطایی
130 بازدید 6 سال پیش

pie dish

مهدی عطایی
93 بازدید 6 سال پیش

آموزش پرواز مرحله 12

مهدی عطایی
4.3 هزار بازدید 7 سال پیش

آموزش پرواز مرحله 1 تا 6

مهدی عطایی
5.4 هزار بازدید 7 سال پیش

3d از alan szabo

مهدی عطایی
590 بازدید 7 سال پیش