Whale.52.Herz

نهنگ 52 هرتز

5 ویدیو

نهنگ 52 هرتز؛ نام تنهاترین نهنگ در دنیاست که صدا و نغمه های عاشقانه اش توسط هیچ نهنگ دیگری قابل شنیدن و شناسایی نیست؛ این داستان شاید حکایت تنهایی خیلی از ما باشد؛ زندگی کردن در دنیایی که کسی را دوست داری ولی هرگز به دستش نخواهی اورد و حتی سخن گفتن و زیستن در آواها؛ رویاها و دنیاهایی که توسط دیگران هیچوقت قابل دیدن، شنیدن و درک کردن نیست... این پیج برگرفته از همین آدم هاست