آموزش تکثیر گیاه شفلرا

باغبون
10.7 هزار نمایش ۷ ماه پیش

مرغ بهشتی نر

محمد مهدی
388 نمایش ۴ ماه پیش

عمو امید و فینگیلی ها - مشاغل

عسل
9.8 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

باغبان

تصویر دنیای هنر
1.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

باغبان

محمدرضا
944 نمایش ۶ سال پیش

باغبان مخترع!

کلاکت
2 هزار نمایش ۳ سال پیش

آنونس فیلم باغبان

آی فیلم
388 نمایش ۵ سال پیش

فیلم/ مستند باغبان

بولور
3.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

یک باغبان خسته دل

طاها آل یس
10.3 هزار نمایش ۶ سال پیش

نحوه تکثیر گیاه گندمی

باغبون
38.5 هزار نمایش ۱ سال پیش

نحوه تکثیر گیاه یوکا

باغبون
26.7 هزار نمایش ۱ سال پیش

نحوه تکثیر گیاه سانسوریا

باغبون
15.2 هزار نمایش ۱ سال پیش