مبارزات واقعی ماس اویاما

مدیر ذهن
18.3 هزار بازدید 5 سال پیش

کلاس تمرین سوسای اویاما

مدیر ذهن
10.2 هزار بازدید 5 سال پیش

شیوه تدریس سوسای اویاما

مدیر ذهن
5.8 هزار بازدید 5 سال پیش

رزمی کارها بخوانند (2)

کیوکوشین
1.9 هزار بازدید 6 سال پیش