Introducing TEDxTehran 2016 Theme

تداکس تهران
3.2 هزار بازدید 3 سال پیش

زندگی را بداهه بنواز

TEDxers
23 بازدید 7 ماه پیش

کاوشی خواهم کرد

TEDxers
15 بازدید 7 ماه پیش

به خاطر آوریم

TEDxers
22 بازدید 7 ماه پیش

35 ساعت در تهران

TEDxers
27 بازدید 7 ماه پیش

شخصی سازی فناوری

TEDxers
26 بازدید 7 ماه پیش

منفی بی نهایت

TEDxers
25 بازدید 7 ماه پیش

یادآوری آینده

TEDxers
13 بازدید 7 ماه پیش

رنسانس نو

TEDxers
12 بازدید 7 ماه پیش

رد شدن از سد امراض

TEDxers
14 بازدید 7 ماه پیش

تغذیه آینده

TEDxers
22 بازدید 7 ماه پیش

خواستم شد

TEDxers
15 بازدید 7 ماه پیش

من به سوی خورشید

TEDxers
15 بازدید 7 ماه پیش

شوقم شغلم است

TEDxers
50 بازدید 7 ماه پیش

از یک فریم تا...

TEDxers
14 بازدید 7 ماه پیش

زمستان گذشت

TEDxers
12 بازدید 7 ماه پیش

پیروزی با چه بهایی؟

TEDxers
17 بازدید 7 ماه پیش

نوآوری در برابر کپی

TEDxers
24 بازدید 7 ماه پیش

شکل دهندگان نوشتار

TEDxers
20 بازدید 7 ماه پیش

داستان زندگی من

TEDxers
27 بازدید 7 ماه پیش

فروریزی مرزهای علم

TEDxers
19 بازدید 7 ماه پیش

خداوند رخش

TEDxers
41 بازدید 7 ماه پیش

در انتظار

TEDxers
12 بازدید 7 ماه پیش

چرا تداکس تهران؟

تداکس تهران
4.1 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر