آشنایی با VDI

آموزش دیجیتال
365 بازدید ۴ سال پیش

VMware VDI Demo

هنر شبکه
67 بازدید ۳ سال پیش

زیرو کلاینت های PCOIP

vExpertTV
220 بازدید ۱۱ ماه پیش

App-Volumes Demo

ecanet
79 بازدید ۵ ماه پیش

VMware NSX for Horizon

امین فیاضی
201 بازدید ۳ سال پیش

Remote Desktop Web Access

هنر شبکه
139 بازدید ۳ سال پیش

VMware Horizon View

فراز آسمان شبکه
294 بازدید ۳ سال پیش