اپرا وینفری - هدف

بابک
100 نمایش ۱ ماه پیش

اپرا وینفری - بخشش

بابک
56 نمایش ۱ ماه پیش

جانی دپ در اپرا وینفری 2

Sepidepp
1 هزار نمایش ۷ سال پیش

جانی دپ در اپرا وینفری 1

Sepidepp
4.3 هزار نمایش ۷ سال پیش

Leonardo DiCaprio on Oprah Winfrey Show

توتورو
1.3 هزار نمایش ۱ سال پیش

ایگو چیست؟ وین دایر

راز
6.6 هزار نمایش ۳ سال پیش