موفقیت

احمد معین
418 بازدید 2 سال پیش

فن بیان

احمد معین
627 بازدید 2 سال پیش

ساختار سخنرانی

احمد معین
516 بازدید 2 سال پیش

اهمیت فن بیان و سخنوری

احمد معین
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش

فن بیان

احمد معین
637 بازدید 2 سال پیش

آموزش با بازی

احمد معین
633 بازدید 2 سال پیش

فن بیان

احمد معین
582 بازدید 2 سال پیش

زبان موفقیت

احمد معین
243 بازدید 2 سال پیش

جذب موفقیت

احمد معین
491 بازدید 2 سال پیش

فن بیان

احمد معین
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

به روز باشیم

احمد معین
634 بازدید 2 سال پیش

فن بیان چیست؟

احمد معین
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

جادوی سخنرانی

احمد معین
570 بازدید 2 سال پیش

تمرین بلندخوانی

احمد معین
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

تمرین فن بیان

احمد معین
2.7 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش فن بیان

احمد معین
706 بازدید 2 سال پیش
زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت حمید عسکری