آموزش بدنسازی

تیتر 24
489 بازدید ۸ ماه پیش

pulsing lunge

Morteza kooshan
19 بازدید ۱ ماه پیش

Reverse Extension

Morteza kooshan
26 بازدید ۱ ماه پیش

زیر زبغل تی بار

Vitapars
96 بازدید ۲ هفته پیش

پرس پشت بازو

Vitapars
423 بازدید ۲ هفته پیش

اسکوات سومو

Morteza kooshan
187 بازدید ۱ ماه پیش

شنا الماسی روی نیمکت

Vitapars
76 بازدید ۲ هفته پیش

T Extension چرخشی

Vitapars
20 بازدید ۲ هفته پیش

کرانچ پا بالا

Vitapars
88 بازدید ۲ هفته پیش

Hip Extension خوابیده

Vitapars
60 بازدید ۲ هفته پیش

جلو بازو با هالتر لاری

Vitapars
781 بازدید ۲ هفته پیش

شکم کرانچ شیب منفی

Morteza kooshan
207 بازدید ۱ ماه پیش

کراس اور

Vitapars
682 بازدید ۲ هفته پیش

زیربغل هالتر خم

Morteza kooshan
521 بازدید ۱ ماه پیش

زیربغل لت دست باز از جلو

Morteza kooshan
1.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

بارفیکس

Morteza kooshan
117 بازدید ۱ ماه پیش

لانژ با دمبل

Vitapars
123 بازدید ۲ هفته پیش

ساق با دستگاه نشسته

Vitapars
121 بازدید ۲ هفته پیش

جلو بازو دمبل چکشی

Vitapars
861 بازدید ۲ هفته پیش

پشت بازو سیم کش

Vitapars
737 بازدید ۲ هفته پیش

نشر خم سیم کش

Vitapars
216 بازدید ۲ هفته پیش

پشت بازو سیم کش

Morteza kooshan
907 بازدید ۱ ماه پیش

جلو بازو سیم کش ایستاده

Vitapars
1.2 هزار بازدید ۲ هفته پیش

نشر از طرفین

نچرال شو
257 بازدید ۲ هفته پیش

پشت بازو دمبل کیک بک

Morteza kooshan
1.4 هزار بازدید ۱ ماه پیش

زیر بغل جفت دمبل نشسته

Vitapars
401 بازدید ۲ هفته پیش

پرس سرشانه آرنولدی

Vitapars
526 بازدید ۲ هفته پیش

ساعد با هالتر از پشت

Vitapars
177 بازدید ۲ هفته پیش

ساق ایستاده تک پا

Vitapars
141 بازدید ۲ هفته پیش

جلو بازو دمبل نشسته جفت

Vitapars
642 بازدید ۲ هفته پیش

ساعد با هالتر

Vitapars
394 بازدید ۲ هفته پیش

ساعد با دمبل

Vitapars
244 بازدید ۲ هفته پیش

لانژ از پهلو با دمبل

Vitapars
95 بازدید ۲ هفته پیش

جلو بازو هالتر ایستاده

Vitapars
596 بازدید ۲ هفته پیش

سوپرمن

Vitapars
98 بازدید ۲ هفته پیش

ساق با هالتر ایستاده

Vitapars
89 بازدید ۲ هفته پیش

روی زمین Hip raise

Vitapars
45 بازدید ۲ هفته پیش

نشر از جلو با دمبل تک تک

Vitapars
888 بازدید ۲ هفته پیش

اسکات با هالتر از جلو

Vitapars
84 بازدید ۲ هفته پیش

جلو بازو روی میز شیبدار

Vitapars
108 بازدید ۲ هفته پیش

مترسک با دمبل

Vitapars
148 بازدید ۲ هفته پیش

شنا با وزنه

Vitapars
83 بازدید ۲ هفته پیش
نمایش بیشتر