مدیریت پروژه

ElenaCenter
63 بازدید ۶ روز پیش

تعریف پروژه

ElenaCenter
31 بازدید ۱ هفته پیش

تفاوت پروژه و طرح

ElenaCenter
23 بازدید ۴ روز پیش

چارچوب متناسب سازی

ElenaCenter
11 بازدید ۱ هفته پیش

طرح چیست؟

ElenaCenter
47 بازدید ۴ روز پیش

مصاحبه دکتر نظافتی

WiKiPM
52 بازدید ۳ ماه پیش

پروژه های آینده

TenStep Iran
53 بازدید ۱ سال پیش

نمای کلی پروژه

تسکولو
946 بازدید ۲ سال پیش

استاندارد Prince چیست؟

کارگشا
198 بازدید ۲ سال پیش

تاخیر در انجام کار

WiKiPM
125 بازدید ۱ سال پیش

ثبت نام در تسکولو

تسکولو
1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

روزهای برفی

WiKiPM
82 بازدید ۱ سال پیش

آرش کمانگیر،

WiKiPM
1.9 هزار بازدید ۱ سال پیش
زنده
نوانمایش صورتهای تاریک