عزیز ویسی گول

کردموزیک
135 بازدید 2 روز پیش

گول - عزیز ویسی - کلهر

کلهر
69 بازدید 17 ساعت پیش

عزیز ویسی - گلکم

کرد موزیک ویدیو
1.2 هزار بازدید 2 هفته پیش

آهنگ کردی عزیز ویسی - شمامه

TOP HITS
2.4 هزار بازدید 2 هفته پیش

عزیز ویسی

دیجیما
2.2 هزار بازدید 3 ماه پیش

عزیز ویسی

دیجیما
566 بازدید 3 ماه پیش

عزیز ویسی

OMID
890 بازدید 4 ماه پیش

عزیز ویسی

u_7594060
827 بازدید 6 ماه پیش

عزیز ویسی

دیجیما
1.3 هزار بازدید 3 ماه پیش

اهنگ عزیز ویسی

sfbkt
247 بازدید 4 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی عزیز دیلکم

آسمون
3.2 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Warde

شبکه یک
60 بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Shax

شبکه یک
69 بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی گل

شبکه یک
77 بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Xasiyaw

آسمون
1.6 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Chnur

آسمون
1.8 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Rasha

هنر هفتم
2.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Shax

آسمون
1.7 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی گل

آسمون
1.6 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Kenace

شبکه یک
144 بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Kurte

آسمون
1.5 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی مرجان

هنر هفتم
2.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Goline

هنر هفتم
2.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Chnur

شبکه یک
372 بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Brdi

آسمون
1.5 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Katan

هنر هفتم
1.7 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی وطن

شبکه یک
197 بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی هناره

هنر هفتم
2.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Xasiyaw

هنر هفتم
2.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Bandan

هنر هفتم
1.5 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Shax

هنر هفتم
2.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی لیلی

هنر هفتم
2 هزار بازدید 8 ماه پیش

پرسا - عزیز ویسی - کلهر

کلهر
1 هزار بازدید 10 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Bandan

شبکه یک
335 بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Narnje

آسمون
2.3 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی ارمنی

هنر هفتم
1.8 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی مهناز

هنر هفتم
2.4 هزار بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Kurte

شبکه یک
228 بازدید 8 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی مرجان

آسمون
2 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی نشمیل

آسمون
1.7 هزار بازدید 7 ماه پیش

آهنگ عزیز ویسی Hewler

شبکه یک
117 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر