کول با دمبل

tarazoo_video
2.3 هزار بازدید 10 ماه پیش

کول با دمبل

tarazoo_video
1.3 هزار بازدید 9 ماه پیش

نشر جانب با دمبل ایستاده

tarazoo_video
2.4 هزار بازدید 9 ماه پیش

قفسه سینه با دمبل ایستاده

tarazoo_video
4.3 هزار بازدید 10 ماه پیش

ساق پا ایستاده با دمبل

tarazoo_video
2.9 هزار بازدید 10 ماه پیش

کول با هالتر ایستاده

tarazoo_video
5.3 هزار بازدید 9 ماه پیش

سرشانه دمبل ایستاده

Bodypars
1.6 هزار بازدید 8 ماه پیش

کول سیم کش ایستاده

beefit.ir
245 بازدید 10 ماه پیش

حرکت شراک دمبل کول

Bodypars
561 بازدید 8 ماه پیش

جلو بازو دمبل ایستاده

mortezaroshanzamir
1.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

جلو بازو دمبل ایستاده

جیم تک | GymTech
2.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

ساعد دمبل جفت ایستاده

جیم سنتر
1 هزار بازدید 10 ماه پیش

ددلیفت با دمبل جفت

xpro.fitness
222 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر