دیابت

ganaderma
16 بازدید ۳ روز پیش

دیابت

شبکه جهانبین
34 بازدید ۲ روز پیش

دیابت

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
7 بازدید ۳ روز پیش

پیش دیابت

Diabetes.ngo
19 بازدید ۱ هفته پیش

عوارض دیابت چیست ؟

dr.rasoul
26 بازدید ۱ هفته پیش

علائم دیابت

Ghaforiyan_salamati
38 بازدید ۱ هفته پیش

دیابت درمان شد

Team.ferdowsi
9 بازدید ۲ روز پیش

دیابت درمان شد.

Ganoderma.adine
21 بازدید ۱ هفته پیش

دهکده دیابت

dr.atefe.rad
13 بازدید ۲ روز پیش

نشانه های دیابت

Ganoderma_original
24 بازدید ۲ روز پیش

دیابت های عزیز

ganodermaferdowsi
14 بازدید ۲ روز پیش

کلیپ دیابت

ganodermaferdowsi
17 بازدید ۲ روز پیش

دیابت در کودکان

دکتر مهندس
76 بازدید ۱ هفته پیش

پیشگیری از دیابت

Family__med
8 بازدید ۱ هفته پیش

دهکده دیابت

Diabetes.ngo
10 بازدید ۲ روز پیش

دهکده دیابت

Ghaforiyan_salamati
7 بازدید ۲ روز پیش

دیابت درمان شد

Team.ferdowsi
42 بازدید ۵ روز پیش

سیگار و دیابت

Diabetologist
18 بازدید ۴ روز پیش

دهکده دیابت

Dr.adinezade
19 بازدید ۲ روز پیش

کنترل دیابت

Family__med
12 بازدید ۱ هفته پیش

دیابت درمان شد

Team.ferdowsi
17 بازدید ۱ هفته پیش

تشخیص دیابت

Family__med
5 بازدید ۱ هفته پیش

خداحافظ دیابت

dr.rasoul
13 بازدید ۱ هفته پیش

دیابت قابل درمان است

dr.rasoul
26 بازدید ۱ هفته پیش

تشخیص دیابت

Family med
36 بازدید ۱ هفته پیش

دهکده دیابت

Ghaforiyan_salamati
26 بازدید ۲ روز پیش

دهکده دیابت

Clinic_ferdosi
17 بازدید ۲ روز پیش

دیابت بیماری خطرناک

dr.rasoul
23 بازدید ۱ هفته پیش

داروی دیابت کشف شد

Sina7678
175 بازدید ۱ هفته پیش

روز جهانی دیابت

Drsugar clinic
21 بازدید ۲ روز پیش

روز جهانی دیابت

Dr.Alipahnepoor
23 بازدید ۲ روز پیش

درمان قطعی دیابت

Ganoderma.adine
48 بازدید ۲ روز پیش

دیابت و طب سنتی

Ganoderma_original
19 بازدید ۲ روز پیش

دیابت خسته ات کرده

Dr.adinezade
18 بازدید ۱ هفته پیش

دیابت و درمان قطعی

Diabetes.ngo
31 بازدید ۵ روز پیش

انجمن دیابت ایران

ganoderma.salamat
14 بازدید ۱ هفته پیش

روز جهانی دیابت

ferdowsiteam
14 بازدید ۳ روز پیش

درمان قطعی دیابت

Ganoderma.adine
2 بازدید ۱ هفته پیش

انجمن دیابت ایران

Diabetes.ngo
32 بازدید ۱ هفته پیش

روز جهانی دیابت

Ganoderma_original
12 بازدید ۲ روز پیش

درمان قطعی دیابت

Ganoderma.adine
18 بازدید ۲ روز پیش

دیابت (قاتل شیرین)

شبکه جهانبین
1.6 هزار بازدید ۲ روز پیش
نمایش بیشتر