اصطلاح انگلیسی

ESL.foster
0 بازدید 4 روز پیش

اصطلاح قطاری

Francais.parissa
1 بازدید 3 روز پیش

اصطلاح فرانسوی

Francais.parissa
0 بازدید 1 هفته پیش

اصطلاح انگلیسی Carry On

kajlc
14 بازدید 1 هفته پیش

اصطلاح

@turkiye.turkcesi
44 بازدید 4 ماه پیش

اصطلاح فرانسوی

Francais.parissa
8 بازدید 3 ماه پیش

اصطلاح فرانسوی

Francais.parissa
57 بازدید 5 ماه پیش

اصطلاح فرانسوی

Francais.parissa
87 بازدید 4 ماه پیش

اصطلاح انگلیسی

Ali.languages
47 بازدید 8 ماه پیش

اصطلاح saver/spendthrift

ieltscity9
11 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر