ویدیویی با عنوان "farhad magidi" یافت نشد.
زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت گروه ژوانا (سعدالله نصیری)