فیروز آبادی

Sarajari
817 بازدید 2 سال پیش

فیروزکریمی و علی ابادی

مریجون (mori)
2.7 هزار بازدید 8 سال پیش

شعر ایران و خلیج

irajnobahar.ir
644 بازدید 1 سال پیش

HCOM

niniheart.com
54 بازدید 1 سال پیش

ECG changes

niniheart.com
54 بازدید 1 سال پیش

HTN

niniheart.com
58 بازدید 1 سال پیش

صداهای قلبی

niniheart.com
3.1 هزار بازدید 1 سال پیش

PDA

niniheart.com
120 بازدید 1 سال پیش

AVSD

niniheart.com
73 بازدید 1 سال پیش

Bradycardia

niniheart.com
51 بازدید 1 سال پیش

Blunt cardiac injury

niniheart.com
41 بازدید 1 سال پیش

VSD

niniheart.com
285 بازدید 1 سال پیش

اندوکاردیت

niniheart.com
275 بازدید 3 سال پیش

Pericarditis

niniheart.com
304 بازدید 3 سال پیش

Myocarditis

niniheart.com
77 بازدید 1 سال پیش

RHD - روماتیسم قلبی

niniheart.com
514 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر