آبتنی قناری

u_7229080
62 بازدید 1 هفته پیش

خواندن قناری طلایی

u_7229080
67 بازدید 1 هفته پیش

غذا خوردن قناری در دست

u_7229080
399 بازدید 1 هفته پیش

قناری های گلاستر

مصطفی
1.5 هزار بازدید 1 ماه پیش

آواز زیبای قناری

نوا فیلم
8 هزار بازدید 1 ماه پیش

اواز قناری ماده من !

جوجه سهره
2.7 هزار بازدید 4 هفته پیش

آواز سهره قناری

نوا فیلم
10.7 هزار بازدید 3 هفته پیش

آواز زیبای و دلنشین قناری

نوا فیلم
4.3 هزار بازدید 3 هفته پیش

قناری

angelpet.ir
482 بازدید 3 ماه پیش

قناری

mohammad
3.2 هزار بازدید 11 ماه پیش

قناری

cockatiel123
8.9 هزار بازدید 6 ماه پیش

قناری قبل از جفت شدن

tajvarmehdi
1.9 هزار بازدید 6 ماه پیش

خواندن قناری

niksehre
10.1 هزار بازدید 10 ماه پیش

سهره قناری

rozbehimani
4.3 هزار بازدید 9 ماه پیش

قناری های یورکشایر

مصطفی
3.1 هزار بازدید 2 ماه پیش

قناری های نورویچ

مصطفی
1.6 هزار بازدید 5 ماه پیش

قناری مست

محمد پارسا
4.8 هزار بازدید 10 ماه پیش

قناری سرخ

persianbirds
5 هزار بازدید 6 ماه پیش

آواز قناری

M. Dark Love
21.9 هزار بازدید 10 ماه پیش

قناری چهلستون

u_4988950
3.8 هزار بازدید 7 ماه پیش

مستی قناری

MERAG3910
10.7 هزار بازدید 11 ماه پیش

قناری قفس

بازی زیبا
602 بازدید 7 ماه پیش

آواز زیبای قناری

نفیسه خاتون
7.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

آواز قناری موزاییکی

nikpendar51
6.3 هزار بازدید 10 ماه پیش

آواز قشنگ این قناری

جنوبی ها
10.4 هزار بازدید 2 ماه پیش

آواز زیبای قناری

نفیسه خاتون
11.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

قناری ، علی نظری

محسن چالوسی
2.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

خواندن قناری گلستر

niksehre
5 هزار بازدید 10 ماه پیش

خواندن قناری گلستر

mehdi.poo
1.5 هزار بازدید 8 ماه پیش

آواز قناری زیبا

محمد پارسا
13.3 هزار بازدید 10 ماه پیش

آواز زیبای قناری

نفیسه خاتون
34.5 هزار بازدید 10 ماه پیش

قناری خوش صدا

bodagi1372.gmail.com
6.8 هزار بازدید 4 ماه پیش

آواز قناری گلستر

nikpendar51
17.8 هزار بازدید 10 ماه پیش

مستی قناری نر

رضا 2982
6.5 هزار بازدید 8 ماه پیش

جوجه کشی قناری

دامپزشک آنلاین
2.7 هزار بازدید 7 ماه پیش

جوجه قناری ها در لانه

مصطفی
2.4 هزار بازدید 8 ماه پیش

اواز خواندن قناری

M. Dark Love
16.4 هزار بازدید 10 ماه پیش

خواندن قناری کاکلی

nikpendar51
2.8 هزار بازدید 10 ماه پیش

جفت گیری قناری و سهره

نفیسه خاتون
32.8 هزار بازدید 10 ماه پیش

تولد جوجه قناری

niksehre
6 هزار بازدید 10 ماه پیش

لقاح مصنوعی قناری

persianbirds
1.2 هزار بازدید 6 ماه پیش

غذا دادن قناری به جوجه ها

u_6122313
1.7 هزار بازدید 9 ماه پیش

قناری های مست امین رضایی

u_6076011
1.8 هزار بازدید 9 ماه پیش

آواز خوانی قناری ۲

رضا 2982
1.7 هزار بازدید 8 ماه پیش

ویدیو وصدای قناری گلستر

azizian6
6.3 هزار بازدید 11 ماه پیش

آواز خوندن قناری مست

رضا 2982
18.8 هزار بازدید 8 ماه پیش

چه چه قناری نر مست کننده

حاج رضا
13.3 هزار بازدید 3 ماه پیش

خوندن قناری نر برای ماده

mohammad
17.1 هزار بازدید 11 ماه پیش

آواز یه قناری زیبا

جنوبی ها
8.6 هزار بازدید 2 ماه پیش

تغذیه جوجه قناری با سرنگ

niksehre
3.2 هزار بازدید 10 ماه پیش

آواز زیبای قناری سوسماری

مصطفی
9 هزار بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر