زبان ۱۲ جملات مجهول

vahhid14447
0 بازدید 2 هفته پیش

کاربرد جملات مجهول

L.Asghari
5 بازدید 1 ماه پیش

جملات شرطی انگلیسی

آگاهتر
153 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر