کرمی

هانشی نمازی
649 بازدید 6 سال پیش

شوت بک

هانشی نمازی
1.1 هزار بازدید 6 سال پیش

درختی 3 پا

هانشی نمازی
517 بازدید 6 سال پیش

دفاع شخصی 1

MahdiNamaziOfficial
1 هزار بازدید 4 سال پیش

طناب زنی

هانشی نمازی
2.8 هزار بازدید 6 سال پیش

دفاع شخصی

هانشی نمازی
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

سعید نمازی

هانشی نمازی
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

آموزش دفاع شخصي

MahdiNamaziOfficial
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

دفاع شخصی 10

MahdiNamaziOfficial
633 بازدید 4 سال پیش

دفاع شخصی 6

MahdiNamaziOfficial
403 بازدید 4 سال پیش

دفاع شخصی 9

MahdiNamaziOfficial
398 بازدید 4 سال پیش

شکستن اجسام سخت

هانشی نمازی
1.8 هزار بازدید 6 سال پیش

دفاع شخصی 13

MahdiNamaziOfficial
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش

دفاع شخصی 11

MahdiNamaziOfficial
717 بازدید 4 سال پیش

دفاع شخصی 17

MahdiNamaziOfficial
537 بازدید 4 سال پیش

دفاع شخصی 15

MahdiNamaziOfficial
429 بازدید 4 سال پیش

دفاع شخصی 12

MahdiNamaziOfficial
481 بازدید 4 سال پیش

دفاع شخصی 14

MahdiNamaziOfficial
687 بازدید 4 سال پیش

دفاع شخصی 16

MahdiNamaziOfficial
385 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر