خلاقیت با میوه- robotup@

روبوتاپ
274 بازدید ۱۰ ماه پیش

کیک با پرتقال - robotup@

روبوتاپ
355 بازدید ۱۰ ماه پیش

ساخت قایق - robotup@

روبوتاپ
475 بازدید ۱۱ ماه پیش

خلاقیت با سیمان - robotup@

روبوتاپ
2.5 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

ساخت اسب متحرک - robotup@

روبوتاپ
327 بازدید ۱۱ ماه پیش

ساخت لودر - robotup@

روبوتاپ
710 بازدید ۱۱ ماه پیش

خلاقیت با چوب بستنی- robotup@

روبوتاپ
2.6 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

ساخت دستگاه فتوکپی - robotup@

روبوتاپ
1.1 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

ساخت ماشین برف جمع کن - robotup@

روبوتاپ
1.1 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش