مناظره احمدی نژاد-کروبی

KSUN
1.7 هزار بازدید ۳ هفته پیش

مناظره

msharifi32
35 بازدید ۳ ماه پیش

مناظره آهنگ

حسین
177 بازدید ۷ ماه پیش

مناظره قسمت دوم

Dr.Saedvandi
177 بازدید ۷ ماه پیش

مناظره جنجالی

enghelabgeram
817 بازدید ۶ ماه پیش

برنامه مناظره

Dr.Saedvandi
417 بازدید ۷ ماه پیش

مناظره قسمت سوم

Dr.Saedvandi
233 بازدید ۷ ماه پیش

مناظره قسمت چهارم

Dr.Saedvandi
181 بازدید ۷ ماه پیش

مناظره ی شیعه و سنی

Mohamad
1.8 هزار بازدید ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر