پیروزی تو مذاکرات

fan_mozakere
0 بازدید 1 هفته پیش

مذاکره

oaxaog1
31 بازدید 1 هفته پیش

مذاکره با آمریکا

Befarmaeedroze
37 بازدید 4 روز پیش

ترفندهای مذاکره

SaraNazari96
2 بازدید 2 هفته پیش

چرا اصول مذاکره

علی ربیعی
3 بازدید 2 هفته پیش

آقای مذاکره

mr.talkman
5 بازدید 1 ماه پیش

آقای مذاکره

mr.talkman
5 بازدید 1 ماه پیش

آقای مذاکره

mr.talkman
5 بازدید 1 ماه پیش

عاقبت مذاكره

maghsoudcoin0
76 بازدید 1 ماه پیش

آقای مذاکره

mr.talkman
3 بازدید 1 ماه پیش

سکوت در مذاکره

جمال قمری
9 بازدید 1 ماه پیش

انگیزه در مذاکره

kanon_morabian
4 بازدید 4 هفته پیش

مذاکره با آمریکا

Farshid Akbari
23 بازدید 1 ماه پیش

مذاکره با آمریکا

عموفیدل
53 بازدید 1 ماه پیش

پل زنی برای مذاکره

کلاکت
14 بازدید 1 ماه پیش

اصول و فنون مذاکره

M3zh.12345
19 بازدید 2 هفته پیش
نمایش بیشتر