شعرخوانی | آقای ناصر فیض

KHAMENEI.IR
29.2 هزار بازدید ۷ ماه پیش

شعر طنز ناصر فیض! علیرضا قزوه

s.e.of
4.4 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ساعت شعر

ادب فارسی
304 بازدید ۶ ماه پیش

جلسه ساعت شعر

ادب فارسی
96 بازدید ۱ سال پیش

یک ماه یک کتاب

ادب فارسی
110 بازدید ۱۰ ماه پیش

شعرخوانی آقای ناصر فیض

ali_aghababaei
1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

پدیده جدید شعر طنز

شهرستان ادب
8.8 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر