پیش فرضهای علوم اجتماعی

Sadaf
69 بازدید ۱۰ ماه پیش

علوم اجتماعی

اشکان
570 بازدید ۴ سال پیش

سخنرانی یوسف اباذری

simafekr.tv
3 هزار بازدید ۳ سال پیش

قدرت و فضا

زهره دودانگه
154 بازدید ۱ سال پیش

بریده سخنرانی سارا شریعتی

simafekr.tv
4.1 هزار بازدید ۳ سال پیش