نیما کیمیایی

نیما کیمیایی
21 بازدید ۱ ماه پیش

صداقت در مذاکره

روش ها
77 بازدید ۱ سال پیش

مذاکره گروهی تجاری

marketingphd
30 بازدید ۳ ماه پیش

رادیو مذاکیار/ قسمت دوم

mozakyar
112 بازدید ۱۰ ماه پیش

سکوت در مذاکره

marketingphd
45 بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر