سنتور، ارامش روح

Parmis_santoor
62 بازدید 3 هفته پیش

واسونک

santoor_shz
97 بازدید 6 ماه پیش

برای زاگرس

santoor_shz
34 بازدید 5 ماه پیش

سنتور

omad Gam
20 بازدید 1 روز پیش

تکنوازی سنتور

فری
17 بازدید 1 روز پیش

معرفی سنتور

#سنتور
1 بازدید 2 روز پیش

سنتور فوق العاده

ARYA
38 بازدید 1 هفته پیش

سنتور عالی عالی

ARYA
49 بازدید 1 هفته پیش

دونوازی سنتور و تنبک

هادی
34 بازدید 16 ساعت پیش

خال هندو با سنتور

u_9356462
25 بازدید 6 روز پیش

من یه پرندم سنتور

SASTAK
52 بازدید 5 روز پیش

سنتور کد SA-103

علی اقبال
5 بازدید 3 روز پیش

سنتور کد SA-102

علی اقبال
12 بازدید 3 روز پیش

سنتور کد SA-104

علی اقبال
24 بازدید 3 روز پیش
نمایش بیشتر