نمایش بیشتر
زنده
پخش زنده ی مراسم قرائت خطبه ی غدیر